اظهار نامه

محمد
سلام اگه در ارسال اظهار نامه اشتباها مبلغ مورد مطالبه خود را زیاد اعلام کنم عواقب دارد؟