اطلاعات و مدارك لازم براي گرفتن طلاق انگليسي

Maryam

سلام خانم وكيل گرامي 

ازتون سوال داشتم 

برادر من در حدود چهار ماه پيش از همسرشون جدا شدند وطلاق گرفته اند.امابدليل اينكه مراكز انگليسي براي در اختيار نهادن سولي سيتر مبلغ بالايي رو درخواست ميكنن كارشون نيمه كاره مونده و نميتونن طلاق انگليسيشون رو بگيرن. خواهش اولمون از شما اينه كه ميخواستيم بدونيم بايد چه مدارك و اطلاعاتي فراهم كنن تا طلاق انگليسيشون انجام بشه .

 و سوال بعديمون اين هست كه آيا در لندن انجمنهايي رو ميشناسين كه دنبال كردن و همراهي كردن به موكلاشون رو رايگان انجام بدن.

پيشاپيش از شما ممنونيم