ارث .

وحید صبوری

سلام . درخصوص مورد ارث و انحصارورثه برای خانم بنده و اعضای دیگر خانوادش مشکلی پیش آمده با این مضمون که مرحوم حدود یکسال است که به رحمت خدا رفته ولی فرزندانش با سو استفاده و نیامدن برای تقسیم ارثیه و استفاده از املاک منقول و غیر منقول و اخذ سود و اجاره از آنها کوتاهی نموده و جلو نیامده تا حق قانونی همسر بنده را به ایشان واگذارنموده و ادعا دارند ما الان نیازی به تقسیم ارثیه نداریم و وضع و تمکن مالیمان خوب است و کاری با شما نداشته و همیشه در صدد هستند تا از خانم بنده وکالت تام الاختیاری با روشها و ترفندهای گوناگون گرفته تا کار تقسیم اموال و ... را به نفع خود به انجام برسانند میخواستم از حضور شما راهنمایی قانونی و کارامدی را به ما داشته باشید.
با تشکر