دیه شکستگی دست

مهدی

سلام . دو سال پیش یک نفر دست منو شکوند ولی به پزشکی قانونی نرفتم و شکایتی هم نکردم  . اما مدارک و عکس های بیمارستان و شاهد هم دارم . الان میتونم شکایت و مطالبه دیه بکنم ؟
به پزشک قانونی نرفتمممم.
حالا میشه یا نه ؟