جراحی بینی

با سلام و خسته نباشید .اگر زن بدون اجازه شوهر جراحی بینی با هزینه خودش انجام دهد در صورتیکه مرد کلا موافق این جراحی نباشد مرد حق طلاق را دارد؟