فسح نکاح و جلسه مشاوره

رزا

با عرض سلام و خسته نباشید

اینجانب دو هفته است که ازدواج کردم و همسرم بدون دلیل خانه را ترک کرد. به علت پرونده کیفری فریب در ازدواج ( در خصوص تحصیلات) علیه همسرم که باکره است و پرونده حقوقی فسخ نکاح ، پرونده تمکین را استرداد نمودم. اکنون همسرم تقاضای طلاق داده است و باید در جلسه مشاوره شرکت کنیم. اگر در جلسه حضور یابم با توجه به اینکه اظهارات را ثبت می نمایند اگر بگویم همسرم را میخواهم فسخ نکاحم به هم می خورد و اگر هم بگویم نمی خواهم طلاق محسوب می شود. من حاضر به طلاق همسرم با مهریه نیستم ولی اگر بدون مهریه باشد حاضر به طلاق او هستم ولی همسرم درخواست مهریه نیز کرده است که به علت پرونده کیفری جلسه مهریه عقب افتاده است.

اکنون راهنمایی بفرمایید می شود در جلسه مشاوره شرکت نکرد؟ و اگر مجبور به شرکت باشم در جلسه مشاوره چه چیزی باید بگویم؟

ممنونم