زمین

omid

با سلام بنده یک زمینی را با پدر یکی معامله کردهام در سال 1340و طرف شماره پلاک فرعی را به اشتباه وارد کرده در وکالت نامه و از طرفی من رفتم از طیق ماده 147 سند گرفتم و حالا در زمان زنده بودن طرف و پسرش الان امده که می گویید پدرم واگذار نکرده است زمین را و این شماره پلاک هم بنام خودش نیسته بنام یک کسی دیکر است ایا می تواند که زمین را پس بگیرد