متن فاکتور

با سلام من در کار پخش عمده تسمه هستم.و جنس به مشتری می دهم اما پول را دیر تحویل می گیرم و تعهدی از خریدار بابت تحویل اجناسم ندارم در فاکتوری که به خریدار میدهم چه چیزی باید بنویسم تا از لحاظ کیفری و حقوقی قابل پی گیری باشد؟