درخواست راهنمايي براي برنامه ريزي وكالت

Zahra nili

سلام و عرض ادب.در حال حاضر خودم را براي گرايش تجاري اقتصادي بين المللي دارم آماده ميكنم. براي آزمون وكالت سال ٩٥ هم ميخوام آماده بشم و نياز به برنامه ريزي دارم. لذا از شما تقاضاي راهنمايي در برنامه ريزي را دارم. با تشكر