ورثه بلافصل

علی سالمی

با عرض سلام و خسته نباشید

ورثه بلا فصل مصداق چه کسانی است و بزرگواری فرموده ماده قانونی آن را ذکر فرمایید