درگیری

ایمان
من با یکی از همکارانم درگیر شدم و زیر چشمش کبود شد در این درگیری ولی الان او من رو تهدید میکنه که تومور مغزی دارم یا بهم پول بده یا شکایت می کنم میگم تومور سرم جابجا شده، خواستم پول هم بهش بدهم اما راضی نشد که در قبال وجه دریافتی رضایت نامه محضری به من بدهد، خواستم ببینم باید چکار کنم تاحالا دادگاه نرفتم استرس دارم