طلب از نیروی انتظامی

علی گودرزی

سلام من حدود 6ماه به نیروی انتظامی جنس دادم حالا میگن کارمند باید پولشو بده اینک نمیوانم طلبم را وصول کنم