رهن

کیهان
لام و خسته نباشید-بنده یک سال پیش یک منزل مسکونی رهن کردم به مبلغ سی و دو میلیون تومن ولی قبل از اینکه قراردادمون تموم بشه بعلت بدهکاربودن صاحبخانه دادگاه منزل مسکونی فوق را در یک مزایده به شخص دیگری واگذار کرد الان حکم تخلیه از دادگاه اومده و سه روز وقت دادن که خونه را خالی کنیم البته صدوپنجاه میلیون مازاد بر بدهی صاحبخانه در حساب دادگاه موجود میباشد که صاحبخانه تعهد داده مبلغ رهن ما را به محض اینکه دادگاه به حساب وکیلش واریز کند به ما برگرداند ولی از آنجایی که اعتمادی بهش نداریم آیا راهی هست که دادگاه پول ما را مستقیم و قبل از اینکه خانه را خالی کنیم به ما بدهد؟با سپاس