نداشتن امنیت جانی و مال

hadis
دختری 18 ساله ام،پدر من حالت موجی داره وسیله های خونه رومیشکونه حتی فرزنداشو تهدید ب قتل کرده چون میدونه ک تواسلام پدربچه روبکشه قصاص نمیشه علاوه برتهدیدجانی تهدید مالی هم میکنه ک دیگه خرجتونونمیدم میخواستم ببینم ک ایا واقعا چنین چیزایی وجود داره و هیچ قانونی برای حقوق منو مامانموداداشام وجود نداره؟(این خونه ای ک توش زندگی میکنیمم برا مادرمه)