فک پلمپ

با سلام شخصی که شریک بنده در یک دستگاه صنعتی هست دو سال قبل شکایتی علیه بنده در دادگاه کیفری کرد و دستگاه را به عنوان تعمیین خواسته معرفی توقیف و پلمپ کرده به حمد الله پرونده براعت خورد ولی بنده هنوز دیتگاه را رفع پلمپ نکردم حالا طرف مقابل در پرونده حقوقی علیه بنده دستگاه را بجای مال کارشناسی کرده سوال اینجاست مگر این کار قانونی است که دستگاه پلمپ شده را روشن و با ان کار کنند ایا این کار فک پلمپ است؟