چک برگشتی

مصطفی نجفی
سلام من یک بنکدارم چک که از مشتری میگیریم خرج میکنیم غالبا چکها دوسه دست میچرخه یا پاس میشه یابرگشت میخوره اونهایی که برگشت میخوره بعد از یک هفته به دست ما نیرسه پول شو هم طرف از ما میگیره ما میمونیم با چک برگشتی چون چک ماخودمون برگشت نزدیم میگن نمیشه کیفری اقدام کرد میگن حقوقی میشه ما باید چه کار کنیم که کیفری اقدام کنیم چون حقوقی بعضی از مشتری ها هیچی ندارند ماهم به پولمون نمیرسیم به نظر شما باید چیکار کنیم