ملاقات فرزحد دختر .7ساله

آیا دادگاه خانواده ،بدون حضورپدردر دادگاه که حضانت فرزند را دارد میتواند نسبت به ملاقات 24 ساعته ی مادر با دختر 7 ساله ش رای دهد؟و آیا با اینکه دختر 7 ساله در کلانتری مطرح میکند حاضر به ملاقات با مادرش نیست میشود به زور او رو به مادرش سپرد واسه ی 24 ساعت در هفته؟ ممنون از راهنمایی شما