راهمنایی

sahar
از همسرم 2گرم هرویین گرفتن .با وجود اینکه سند داشتیم که گرو بزاریم قبول نکردن و زندان دادن تا زمان دادگاه و رای قاضی .میخاستم ببینم قاضی چه حکمی براش میده و ایا من میتونم وکیل بگیرم تا حکمش کمتر بشه چون دادگاه میگفتن واسه مواد مخدر وکیل تاثیرزیادی در رای قاضی نداره .خواهش میکنم کمکم کنید