چک برگشتی

مصطفی نجفی
من بنکدارم چکهارو خودم برگشت نمیزنم چکهارو خرج میکنم برگشت که میخوره برمیگرده دست خودمون الان میخوایم اقدام کنم میگن چون به نام خودت برگشت نخورده حقوقی میشه کیفری میشه من چیکار کنم که کیفری بشه چون اگه حقوقی بشه جواب نمیدن چکهارو من فقط از یک نفر 20 ملیون چک برگشتی دارم باتشکر اگه راهنمایی کنید