عدم به تحویل دکوراسیون مغازه در موعد مقرر

جواد رسامی
سلام،قراردادی در رابطه با دکور مغازه تنظیم کردیم،که از تاریخ 09/09/94تا 15/09/94کار دکور مغازه تکميل کند،ولی تا به الان آماده نکرده است،50%درصد مبلغ قرارداد پرداخت کردم،چکار باید کنم