محاسبه دیه

ف

سلام، بنده شاکی پرونده ضرب و جرح عمدی و فحاشی هستم

گزارش پزشکی قانونی به شرح زیر است:

کبودی لاله گوش چپ، مخاط داخلی لب فوقانی، گوشه خارجی چشم چپ، وسط پیشانی، مچ دست راست و کف دست راست مشهور است که بر اثر اصابت جسم سخت طی 24 ساعت اخیر حادث شده اند.

لطفا مقدار دقیق دیه برای هرکدام را محاسبه بفرمائید.

ممنونم