ازدواج

bahar
سلام اگر دختری3 ماه عقد باشد و جدا شودو باکره باشد.در ازدواج دوم ب همسرش جدایی وطلاق خود را اینگونه بگوید(3ماه نامزد بودیم و دوستش نداشتم از اول و ب اجبار بود و هیچ نزدیکی نداشتیم وبعد 3 ماه همه چی تمام شد)درست است و مشکلی ندارد؟ایا مرد باز هم میتواند بهانه بیاورد؟ سوال2)اصلا اگر دختر به همسر دومش نگوید طلاقش را در این صورت چه حکمی دارد