اشتغال همسر

ش د س
با سلام همسرم در شرکتی شاغله ایا من میتوانم بعنوان شوهر از اشتغال ایشان ممانعت کنم؟ ایا دلیل خاصی نیازست تا مانع اشتغالش شوم؟ البته مهمترین دلیل اینه که کارایشان در شهر دیگریست که یک سال انجا با هم زندگی کردیم واما من در شهری دیگر خانه دارم محل اصلی زندگی من است که این باعث مشکلاتی در زندگی ما شده است لطفا راهنمایی کنید با سپاس