بخشش غیبت زندانیان

بهمن
با سلام و خسته نباشید ، اگر زندانی مالی 97 روز غیبت کرده باشد و جانباز 25 درصد هم نیز باشد چه راه حلی برای بخشش غیبت هایش وجود دارد و یا اینکه حداقل یک هفته به او مرخصی دهند . با تشکر