دادخواست تمکین

منوچهر
سلام.همسرم چهار ماه پیش تمام اساس خانه ی من را جمع کرده و به خانه ی مادش برده همین تور ماشین شخصی من همراه سند و مدارک آن و در این مدت تمام تلاش من برای بازگشت همسرم بی نتیجه مانده.