مسائل و مشکلات جنسی

bahar
اگه مردی ادعا داشته باشد که زنش نمی تواند ازضاء اش کند و با این بهانه به زن خود خیانت کند زن چه جوری می تواند تقاضای طلاق بدهد..رای دادگاه به این طلاق چقدر طول می کشد..