دریافت غرامت

میثم منتظری

با سلام بنده پیمانکار ساختمانی هستم که در سال 90 ساختمانی را برای مشارکت گرفتم کنار این ساختمان،ساختمانی قرار دارد که بافت فرسوده بوده و قدمت 35ساله دارد در حین ساخت مدام صاحب ملک مراجعه نموده که ساختمانم تخریب شده است و تعمیرات انجام شده است تا اینکه در دو ماه گذشته خانم شکایتی را در دادگاه تنظیم و مطالبه 60 میلیون تومان ضرر و زیان نموده است البته نظر کارشناس دادگستری هم هست ولی تخریب تا اینقدر نبوده هرچه که بود انجام شده ولی دوباره ادعا نموده است درضمن این خانم شوهرش که فوت کرده بازنشسته آموزش و پرورش بوده است که نامبرده از حقوق ماهیانه وی استفاده می کند ولی با تهیه استشهادیه اعلام کرد که تمکن مالی برای پرداخت مراحل دادرسی را ندارد کمک کنید که این دو خواسته وی را چگونه رد کنم.با تشکر