عدم تمکین و طلاق

وحید سیار

باسلام لطفا در مورد عدم تمکین و طلاق بنده را راهنمایی فرمائید4

همسر بنده مدت 3 هفته است برای بار سوم خانه را ترک کرده و به دلیل بجث های همیشگی و توهین و بدو بیراه خانه را ترک کرده و در مورد زندگی هیچگاه به نصیحت های من گوش نداده و من درخواست جدایی دارم