چطور میتونم زنم رو زود طلاق بدم ؟

علیزاده
چطور میتونم زنم رو زود طلاق بدم ؟ میخام ببینم وکیل میتونه بدون حضور من طلاقمو از زنم بگیره مهریه اش هم میدم . میخام زود طلاق بگیرم .