پرداخت دیه

نازی

با سلام من در تصتدفی که پدرم مقصر آن اتفاق بود آسیب دبدم بعد از دوندگی در دادگاه من و خانواده برای در یافت دیه از پدر شکایت کردیم و دیه را گرفتیم خواهر و برادر من زیر 18 سال هستند و تحت تکفل مادر قرار میگیرند و دیه ی آنها همراه با دیه مادر به مادر داده شده . اما دیه من باید به من داده میشد پدر به زور از من وکالت نامه ی تام گرفته و دیه من را توسط مادر گرفتند و دیه مرا به من ندادند که برای درمان آسیبی که دیدم اقدام کنم. من در این شرایط باید چه اقدامی انجام دهم؟