تغییر حکم قطعی

امین حیدری

با سلام و وقت بخیر

من ار شخصی به مبلغ ده میلیون نومان طلبکار هستم که وی یک فقره چک به تاریخ 1394.6.1 داد که در همان تاریخ برگشت خورد من هم  کیفری و حقوقی شکایت کردم بعد از کلی درد سر  دادگاه به بدهکار سه ماه مهلت داد که در تاریخ 1394.9.24 باید تمام بدهی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه را پرداخت کند و حکم قطعی میباشد

من همان زمان از قاضی سوال کردم اگر ندهد چی گفتند بازداشت میشود

حال سه شنبه که موقعه پرداخت وج بود رفتم دادگاه و قاضی گفت فردا خبر بگیر من فردا مراجعه کردم و قاضی گفت هشت میلیون داده دو میلیون را هم سه ماه دیگر میدهد

سوال من این است ایا میشود حکم قطعی را تغییر داد یا میشود مبلغ چک را خورد خورد گرفت

هزینه دادرسی و تاخییر تادیه چه میشود