وکالت بلاعزل

ایمانه احمدی
زدن سند قطعی در صورت فوت شخصی که وکالت بلاعزل داده