ایا

H
باسلام . کسی برای دامادش ده میلیون کارت به کارت کرده . حالا که دخترودامادش دارن ازهم جدامیشن قبض بانک روبرده دادگاه شکایت کرده که من ده میلیون بهش قرض دادم .ایا اون اقا میتونه پول روپس بگیره .درصورتیکه این پول برای دامادبوده وقرض نبوده