دیه

سلام.لطفا بفرمایید زخم بخیه شده یک پا جزء جراحت دامیه است یا ملتحمه  و دیه آن چقدر است.