وضعیت ملک فروخته شده اوقافی

معصومه
سلام میخواستم بپرسم تعیین تکلیف اسنادی که به نفع مالک نیس بنده خونه ای رو خریدم و بعده 10 سال میخوام بفروشم وضعیته مالی خوبی هم ندارم 2 سال پیشه فهمیدم خونه تمام اوقافه و حتی مالک قبلی سند هم درخواست کرده بوده در صورتی که من قولنامه ای خریده بودم و حتی مالک قبلی برای لغو سند میخواست از من اخازی کنه ولی من چون پولی نداشتم و ندارم شکابت نکردم به من هم نگفت که خونه اوقافیه و حالا من میخوام بفروشم چجوری باید اینکارو کنم راهنمایی کنین لطفا و اینم در نظر بگیرین که من مشکلات مالی هم دارم با تشکر