وکالتنامه

مهدی
وکالتنامه حتما باید محضری باشد یا خیر؟ اگر محضری نباشد بنده میتوانم در روی یک کاغذ معمولی اختیارات منزلم را به شخص دیگری واگذار کنم. ممنون