حضانت و نفقه

سلام برادر من فوت کرده و یه بچه ۳ ماهه دختر داره ، عروسمون میتونه بچه رو ببره؟ دادگاه حضانت بچه رو به ما نمیده؟ اگه بچه رو ببره پدر من باید نفقه پرداخت کنه؟