عدم پرداخت پول مستاجر توسط مالک در موعد مقرر

baran
سلام. بنده دفتری را اجاره کرده ام که موعد آن به سر رسیده اما صاحبخانه پول پیش اینجانب را در حال حاضر نمی دهد. هنگامی که مدتی قبل به ایشان اطلاع دادم به دلیل اطمینان از دریافت پول پیش خود محل جدیدی را رهن کردم و قرار شد مبلغی را به عنوان ودیعه به ایشان بدهم ولی تا الان پولی را از مالک قبلی نگرفته ام و از طرفی اگر بخواهم قرارداد را منتفی کنم مبلغی را بعنوان ضرر باید بدهم.درخواست راهنمایی دارم