عدم حضور فروشنده در محضر

ali

با سلام.در صورت به نام نزدن سند در موعد مقرر و نگرفتن عدم حضور ایشان ؛ چطور میتوان ضرر زیان را از ایشان مطالبه کرد؟
باتشکر.