جلوگیری مستاجر از فروش خانه

علی گودرزی
سلام میخواستم بدونم آیا مستاجر حق دارد از بازدید صاحب خانه برای فروش جلوگیری کند؟ و اگر صاحب خانه قصد فسخ داشته باشد باید چه کار کند؟