راهنمایی و راه قانونی

م.ح
من با یه خانم شوهر دار رابطه داشتم ،الان شوهرش فهمیده و چن تا پیام به عنوان مدرک ازم داره . حالا سوالم اینه اگ شوهرش بخواد شکایت کنه جرممون چیه ؟ من تو دادگاه چی بگم که رای سنگین واسم نبرن ؟