مهاجرت و پناهندگی

ghazal
سلام من میخوام به کشور انگلستان مهاجرت کنم ولی نمیدونم باید چیکار کنم پدر و مادرم هم راضی نیستند من میتونم برم؟ البته میخوام پناهنده بشم