چگونگی امکان طلاق

سلام

زنی 30 ساله هستم یکبار جدا شدم و در ازدواج دومم 1 دختر 2 سال و نیمه دارم . فوق لیسانس برق دارم.

همسرم در این 4 سال که عمر ازدواج دومم هست حدود 12 بار مرا به شدت کتک زده و تمام ضربه ها را به ناحیه سرم وارد میکند که زیاد قابل رویت نیست و فحاشی بسیار میکند  و هر چه دم دست دارد پرت میکند و میشکند و من متاسفانه فقط یک بار موفق به تماس با پلیس شده و برگه پزشکی قانونی دارم. 

در زمان ازدواج با او شاغل بودم اما مرا از کار منع کرده و دوبار اقدام به یافتن شغل کردم که زندگی را جهنم کرده و خودم منصرف شدم.

با همه خانواده حتی پدر و مادرم هم قطع رابطه کرده.

به تمام این موارد باز هم میگوید که مرا دوست دارد اما واقعا خسته شدم و حالت عصبی و افسردگی شدید پیدا کردم.

تصمیم گرفتم جدا شوم اما به شدت میترسم چون تهدید کرده که اگر اقدام کنی پدر و مادرت را به شدت اذیت میکنم.

و میترسم دخترم را بگیرد و به من ندهد .

منزلی هم که در آن ساکنیم مال من است اما هیچ راهی به ذهنم نمیرسه که او از خانه برود 

لطفا راهنمایی کنید که واقعا ناچار شده ام.

ممنونم