فرار از دادن مهريه به صورت يكجا

سلام وقت بخير اگر ملكي بنام خودمان داشته باشم و مي خواهم در صورت اين كه همسرم مهر خودش را اجرا بگذارد نتواند مهر خودش را يكجا بگيرد بلكه به صورت اقساط دريافت كند.بهترين راه فرار از اين قضيه در صورتي كه ملك بنام خودم مي باشد چيست و چه كاري مي توانم انجام دهم كه ايشان موفق به گرفتن مهريه يكجاي خود نشود. با تشكر