اقامتگاه

با سلام بنده دانشجوي ترم يك حقوق هستم.

مي خواستم ببينم كه يك خانوم مجرد كه شاغل هست ، اقامتگاهش خانه ي پدر محسوب مي شود يا محل اشتغالش كه مركز مهم امور اوست؟