طلاق

سلام من 2ساله عروسی کردم ودوسال قبلشم عقد کرده بودم الان ب دلیل اینکه شوهرم دست بزن داره و بدرفتاری غیرقابل تحمل داره وولخرجی بیش ازحدو همچنین رفیق بازهم هس ب این دلایل رفتم مهریمو گذاشتم اجرا خاسم بپرسم با این دلایل میتونم طلاقمو بخام چون واقعا تحمل این زندگی واسم سخت شده هروز دعوا وکتک کاری داریم حتی حرمت خانوادگی بینمون شکسته شده کمکم کنین ک چطور دلایلمو مطرح کنم,,فردا روز دادگاهیمونه مرسی ی دنیا ممنون میشم کمکم کنین