تملك عرصه

حامد شمس آرا

آپارتمان بنده در طبقه همكف مي باشد.يه حياط پشت وجود داره كه تو سند مشاع هستش. ولي  از حدود 12 سال پيش كه ما اين آپارتمان رو خريديم راهش كه از زيرزمين به اونجا بوده بسته بوده و همسايگان در طبقات امكان ورود نداشتند.الان اونا ميخوان راه باز كنن و از زيرزمين به داخل حياط بيان.چون ما همكف هستيم انگار ميان توي خونمون و اين خيلي برامون سخت ميشه و اگه بخوايم از اينجا بريم هم سخت اجارش مي كنن.آيا امكان داره به طريقي جلوي اين كارو بگيريم.ممنون مي شم راهنماييم كنيد.