گواهی آلزایمر

علی نسب

سلام وقت بخیر

چگونه برای فرد مسنی که دارای آلزایمراست گواهی تایید آلزایمر بگیریم که نتوانند از پرتی حواس وی صوء استفاده کنند ؟

تشکر

09338357959- علی نسب