سوال

taybeh

نامزد من حدود300ملیون سفته از شریکش داشت ک شریکش فرار کرد به عراق و نخواست پولو پس بده نامزد من هم رفت دنبالش با اسلحه کمری 2گلوله ب پای طرف زد ولی هیچ شاهدی تو عراق نداشته ک نامزد من این کارو کرده باشه ایا ممکنه تو دادگاه تبرئه بشه؟