طلاق در دوران عقد

شکوفه
با سلام. اینجانب به مدت 6ماه است که عقد کرده ام. تمامی شرایط شغلی، درآمد، محل زندگی و تحصیلات همسرم 2ماه بعد از عقد تغییر بسیار زیادی کرد و تنها توجیح همسرم این بود که سر اون کلاه گذاشته اند و به این علت تا به این حد تغییر داشته است تا جایی که من احساس فریب خوردگی پیدا کردم.در ضمن شاکی همسرم حکم جلب ایشان را دارد و همسرم از او فراری است.متاسفانه به علت اعتماد به ایشان، ماشین سواری مرا فروختند و به من وعده ی ماشین دیگری را دادند که عملی نشد.در ضمن وام ازدواج مرا نیز گرفتند و به من پس ندادند. با توجه مسائل بالا که تمام جزئیات را در برنمیگیرد ادعای کلاهبرداری و فریب در ازدواج را دارم و میخواهم نکاح را فسخ کنم و مهریه خود را هم بگیرم. لطفا مرا راهنمایی کنید.